Produkt- /Produktionsansvarig

Jan-Anders Jarebrand, 070-249 74 88

jarebrand@telia.com

Förboka ditt besök hos oss

Vi tar gärna emot besök, men dessa måste förbokas.

Boka genom att maila Jan-Anders:

jarebrand@telia.com

Besöksadress: 

Öster-Övsjö 118, 844 97 Kälarne

Försäljning

Bengt-Johnny Johansson, 070-679 41 45

bengt.johansson@bjo.pp.se

Order

info@nordictaste.se