Produkt- /Produktionsansvarig

Jan-Anders Jarebrand, 070-249 74 88

jarebrand@telia.com

 

Besök Jämtlands Vingård och Örtagård Öst

Övster-Övsjö 118, 840 64 Kälarne

Försäljning

Bengt-Johnny Johansson, 070-679 41 45

bengt.johansson@bjo.pp.se

 

Order

info@nordictaste.se